“Proactief monitoren van hartfalenpatiënten voorkomt erger”

Over iMediSense

iMediSense is een telemonitoring en patiënt coaching oplossing. Naast registratie door een mobiele app van een aantal gegevens, beantwoordt de patiënt dagelijks een aantal vragen. De informatie wordt verzameld op een centrale, beveiligde server waar de behandelend verpleegkundige en cardioloog inzage krijgen in de trend ontwikkeling van de patiënt, waardoor bij opmerkelijke uitkomsten tijdig kan worden ingegrepen.

Slimme integratie

Er worden al vele gezondheidapps voor smartphone’s aangeboden, voor het meten van de hartslag,  bloeddruk, slaapcyclus,  gewicht, voeding, beweging enzovoorts. In iMediSense wordt een slimme combinatie gemaakt van al deze technologieën die ook geïntegreerd wordt aangeboden aan het patiënt informatiesysteem van het ziekenhuis.

Waarom hartfalenpatiënten?

Hart- en vaatziekten behoren in Nederland tot de belangrijkste doodsoorzaken. Een op de vier Nederlanders sterft hieraan.  Daarom is ervoor gekozen om iMediSense in eerste instantie voor hartfalenpatiënten in te richten. Bij succes van deze eerste pilot zal er ook gekeken worden naar andere toepassingen.

Praktijkvoorbeeld

Voorbeeld: De patiënt voert dagelijks onder andere zijn gewichtsmeting  uit met iMediSense (de meting verloopt middels een draadloze connectie tussen sensor en iMediSense app). In drie dagen tijd komt hij drie kilo aan. Dit kan betekenen dat de patiënt teveel vocht vasthoudt. Een duidelijk signaal waarop een cardioloog of verpleegkundige dankzij iMediSense tijdig kan reageren.